1. הניחו את כף הרגל על גבי דף A4, סמנו קו עם סרגל בתחילת כף הרגל ובסופה

2. מדדו עם סרגל את הרווח בין הקווים

3. בדקו בטבלה את המידה המתאימה לפי אורך כף הרגל, שימו לב כי המידה המומלצת כבר כוללת את המרווח הרצוי בסנדלים, אין צורך להוסיף מידה.