המידות בס״מ *

4 3 2 1
132 126 116 108 היקף חזה
45 41 41 39 מפתח שרוול
135 131 131 130 אורך

*במובייל יש לגלול לצדדים לצפיה בכל הנתונים

 ? איך למדוד

חזהמדדי מסביב לחלק הרחב ביותר של החזה.

מותנייםמדדי סביב החלק הצר ביותר של קו המותניים.

ירכייםמדדי סביב החלק הרחב ביותר של הירכיים.