4 3 2 1
120 110  100  89  היקף חזה
160 150 204 188  היקף ירכיים
140 138 136 136  אורך

  

 ? איך למדוד

חזהמדדי מסביב לחלק הרחב ביותר של החזה.

ירכייםמדדי סביב החלק הרחב ביותר של הירכיים.

* מידות בס״מ