המידות בס״מ *

L
M

S

84 82 80 היקף חזה
128
124
120 אורך

*במובייל יש לגלול לצדדים לצפיה בכל הנתונים

 ? איך למדוד

חזהמדדי מסביב לחלק הרחב ביותר של החזה.