המידות בס״מ *

L
M

S

105
100 90 היקף חזה
99 92 86 היקף מותניים
94
94
94 אורך

*במובייל יש לגלול לצדדים לצפיה בכל הנתונים

 ? איך למדוד

חזהמדדי מסביב לחלק הרחב ביותר של החזה.

מותנייםמדדי סביב החלק הצר ביותר של קו המותניים.

ירכייםמדדי סביב החלק הרחב ביותר של הירכיים.