המידות בס״מ *

3
2

1

110
106 102 היקף חזה
106 104 100 היקף מותניים
42
42 40 מפתח שרוול
132
131
128 אורך

*במובייל יש לגלול לצדדים לצפיה בכל הנתונים

 ? איך למדוד

חזהמדדי מסביב לחלק הרחב ביותר של החזה.

מותנייםמדדי סביב החלק הצר ביותר של קו המותניים.

ירכייםמדדי סביב החלק הרחב ביותר של הירכיים.