המידות בס״מ *

3
2

1

116
110 108 היקף חזה
43
41 40 היקף שרוול
105
104
104 אורך

*במובייל יש לגלול לצדדים לצפיה בכל הנתונים

 ? איך למדוד

חזהמדדי מסביב לחלק הרחב ביותר של החזה.

מותנייםמדדי סביב החלק הצר ביותר של קו המותניים.

ירכייםמדדי סביב החלק הרחב ביותר של הירכיים.