שמלת רונה

שמלת רונה - שחור פחם בסייל
שמלת רונה - בוטאני בסייל
שמלת רונה - לבן בסייל