גלביה כותון

גלביה כותון חרדל בסייל
גלביה כותון אדום בסייל
גלביה כותון אפור בסייל
גלביה כותון מוקה בסייל
גלביה כותון לבן בסייל