קימונו

קימונו ציפור משוגעת בסייל
קימונו קצר - זית בסייל
קימונו קצר - כחול בסייל
קימונו קצר - שחור בסייל
קימונו קצר - בריק בסייל