יזרעאל

כובע שמשיה - שחור בסייל
כובע שמשיה - חרדל בסייל
כובע שמשיה - רותם בסייל
כובע שמשיה - אבן בסייל